Eglaviu nekonuba

DeutschNeaskadiuEnglish

Le bokatat irguzte pur itu iroztik sumat hone ke terokai, le pitoat nai sumat batua iroztiknom - be fuherait ver sumare Eglaviu isk. Batsiz (Josefu) oko holu negutaniz uv erru nekonuba sumal. Erro batua hidoat 70 henziz.
Mendileriz "...' zerut" kisinal no eksunuronu eksusata sumal durak, nom ludeak veniopeak:
A - Adam (17'kenbalata)
B - Balthasar (17'kenbalatu mekutara)


alkarra: 50°08'14''N - erreta: 18°00'11''U

 Uv batu ogos, nekonubu arzerra. Kuti, sumat nekonuba luria.  
Uv batu ogos, nekonubu arzerra. Kuti, sumat nekonuba luria.
 

 A' zerut, Juliusu orrone  
A' zerut, Juliusu orrone
 

 Franzu zahanduntz, me erro unam  
Franzu zahanduntz, me erro unam
 

 B' zerut  
B' zerut
 

 Hidobat Julius Kurzidim erru sunda taro-bula 2'' emanu sekotonto.  
Hidobat Julius Kurzidim erru sunda taro-bula 2'' emanu sekotonto.
 

 B' zerut  
B' zerut
 

 A' zerut  
A' zerut
 

 B' zerut  
B' zerut
 

 B' zerut - kamu viratik taro-virata nai hik nekabat ostrizuv.  
B' zerut - kamu viratik taro-virata nai hik nekabat ostrizuv.
 

 B' zerut - kamu neturonu nukovazu zahanduntz  
B' zerut - kamu neturonu nukovazu zahanduntz
 

 Algoit nom sekotonu hiknekaduraku monument, nai erro sumat uv Polonia 1945hen.  
Algoit nom sekotonu hiknekaduraku monument,
nai erro sumat uv Polonia 1945hen.

 

 1'' emanu sekotonu monumentuv iroztiak sumal huz-amoke fotouv, bararun herek azdurakol atunde nai krizobaol komputorlar.  
1'' emanu sekotonu monumentuv iroztiak sumal huz-amoke fotouv,
bararun herek azdurakol atunde nai krizobaol komputorlar.

 

 Georg ke Hugo: A'zerut Alois: B'zerut Paul: hai nokoztatol  
Georg ke Hugo: A'zerut
Alois: B'zerut
Paul: hai nokoztatol

 

 Nolka errovuta, batua teablat ti tzort  
Nolka errovuta, batua teablat ti tzort
 

 Uv mekutara herek net fotoiz Ratiborme. Otzuv aipatzu plaka (Ring/Rynek) ko Mariu enedi.  
Uv mekutara herek net fotoiz Ratiborme.
Otzuv aipatzu plaka (Ring/Rynek) ko Mariu enedi.

 

 Odru tzort (Oderstraße/Odrzanska). Le hai krizobal iroztik 1567hen (1945uv batua unvikolobal), batu Kurzidim nozkotiako hidobat tahandova ostrizuv.  
Odru tzort (Oderstraße/Odrzanska). Le hai krizobal
iroztik 1567hen (1945uv batua unvikolobal), batu
Kurzidim nozkotiako hidobat tahandova ostrizuv.

 

Hai izatbaol bat negutanu aliganu foto, pur iroztik - 1''emanu sekotonu monumentu virate - hik metzabat.


Diese Seite wurde automatisch erstellt mit JULIAN'S MACHSEIT Perlscript (mit Erweiterung für kurzidim.de)
zuletzt am 17.07.45 / 29.04.2021 um 12 Uhr 57