Aneda bira hik ustiat

DeutschNeaskadiuEnglish

Itiz fotoiz azdurakal aneda bira hik ustiat. Hik izatbal uv hone latiz, itizu bilmara le-veniopek sumat. Etoka hidol murre elektrove nai teablat 20 litriz.
Tu merok sumat irguzta.


1. Otzuv teava ver fermentore donoskat maltu panta.2. Tarraneol ustiare: Malta hik iroleat olekta, "Maische" hik meskaneat.
 


3. Maische hik zendozeat ta 78 ozteniz arubizlar uv 2-3 monak. Tilar maltu burkuhidratiz hik krizoal ta maltu tzukar. Zalorte iliri anzonuat "iodu test", ti azdurakat le sumatoat tzukar uv maische.
 


4. Tara hik "läutert", malta kokrana hik taleoat. Kurumizta sumat "Würze", sumat biru iroztik pran fermentore.
 


5. Tara würze hik ustiat; uv ustiare agardo hik alvat. Netor tara monu laotor, netor unam monu laotor mekutarato.6. Tara me-90 minutak ustiare hik hanemvoat, würze filterlar hik harkaniat, me agardu kurumiztak.
 


7. Sumat gunetu zetazeu ekorna - lar areometer nai hik donoskat würze uv teaberra. Beloer arzerrare le hidorer bira ero-gunea va huz-gunea. Le sumat ozt-gunea, ekornauv beloer alvare olek osna.
 


8. Tzor-zarne würze hik aldozeat ver hik fermentore - uv foto beloer zerrare heloaleku batare teavu ro-soba. Tara tost hik alvat - sumabat uv teaberra uv fotu espuloke.9. Tost fermentoat würze me-bat idatzuv. Vestije roni hik donoskat la nai sumorat bira.
(Lalar herek hidoat ekosistemu mendileri: Tostu tzelulak dovelol maltu tzukar, obeoal alkohol. Geruteal, geruteal, sumal ro-hoste, ro-hoste - ke ekornauv velena kaperronat, tzukar ret-hoste sumatoat, batua ti alkohol nai nekat lak. Lar parrak etzak: Hai parsovadioal, tarita hik nekabal tzatra poteva. Kuti, tostu tzelulak batua sumal durak.)10. Sumat ekorta ver oleveare noltarak. Lar olek osna ke ezelorki bul, ke - le hai nokoztatol aime dura gaitabat lakme - herek hik sterilisal 130 oztenizlar ozegrotuv. Uv mekutara arvalak bente hik bonal.11. Ekornauv vestije hik zidoiabrat ke hidoat bira biru volbaove, noltarak hik darlil. Taro-zarne me teava vuta noltara - beta ver darlere hidoat arvala uv mekutara savia nai hik avalat le koteat noltaru donoska.12. Kuti, belol tarranere... (Uv hone ogoiz darleol teaberra ver gaitare ekornauv - tu uv ogos ziretz volbaove hai sumat ero-amoke.)13. Olarra, hik taleoil hoste kosak da usk. tostu kurumiztak. Bira neztat bat hatz ver fermentore kokem. Uv hone ogoiz neztol kumaore ke le herilere gasu batraiak noltarakuv.14. Olarra, mekutara oinoa: Tara la uvtanka iroleol ti netezik. Izkorri!
Izkorri!


Diese Seite wurde automatisch erstellt mit JULIAN'S MACHSEIT Perlscript (mit Erweiterung für kurzidim.de)
zuletzt am 17.07.45 / 29.04.2021 um 12 Uhr 57