Baarlu ezpovaku puzel

DeutschNeaskadiuEnglish

Bo Baarle sumat Beneluxu uzo-akalt ero-ziretz nai hai midat eltania... lo haik valinat 800 latakhen! Sumatoal akaldiz netoriz "Baarle-Hertog" (BE) ke "Baarle-Nassau" (NL). Belgiu dinta hik kokrabat ta 21 enklaviz, teablal itizu net taro-buliz herek 7 aldeaku ortolaku enklaviz. Tarivoak hai zedroal luterare ezpovak - ero-hal! Honelatakhen, 1995uv, Belgia ke aldeak ortolak tanekebal zetazeo neat ke ezpovaku idone.
Nom nariz (almandurak) nom lak akaldiz netoriz midal nozkotia nom Berlinu korda, idat ver fenartabail ke 25 marak ver krizobairri, Baarle akalt taro-amoke sumat nom kampovia nai beloat sumare ezpova huz-hoste nom linea iliria tzortuv ke benzinu etalea unama.

alkarra: 51°26'36''N - erreta: 4°55'51''U


Batuogosuv, arzerraimi karta. Koniz ahebiz Belgiu sumal, aldeu ortolu sumal - no koniz? Olarra!
Ortskarte

Ortsmittenkarte


Le sumer huz-virate, uzo-akaltu ziretzu tonta hidoat, nethentonahiako. La talija aldeu ortolu sumat, Belgiu sumat la etirea.
Panorama


Akaltuv hik azdurakat ezpova lar linirterak iliriak va tevoniz iliriz, ke "B" va "NL". Otzuv Belgiame bioat ta aldek ortola, tara 10m tu bioat bente vuta Belgia.
10m Niederland 1


Ti tzortu tonta nom eribivai unam (ekordi, me biatu plaka uv foto unam). Mendileri "Baarle-Hertog" Belgiu dintu etakan plenoat. Le eritire bioat, nezovat aldek uv bost ogoiz nom 100m taro-viratiz, tu le eriline bioat, sumat uv aldek ortola nom kenmetriz.
10m Niederland 2


Kartu dinta ko netfotoizu plakak:
10m Niederland Karte


Bronzu monument plenoat 1995'latuhu ezpovu zetazeo mekute ke teablat Belgiu dintu tonta uv akortola. Ke - olarra - ezpovauv sumat (sumal aldeak ortolak erilijak).
Bronzeplatte 1995


Belgiu hentonahiu virate sumatoal akaltu uzo-henziz nai azdurakal ezpova lar uzo-plaka kensa ke duotakiz.
Ortsmodell


Uv aldeku ortolu akaltenze beloat etonere mendileri nom "netaldeaku puzel".
Zweiländerpuzzle


Aipatza "De Biergrens" ("biru ezpova") sumat ezpovu netora (da herek maitasunu aipatza, perfumu aipatza, tevorkebabu imbiskip,...). Batua aipatzauv krizobaol aldek uv ro-bost ogoiz. Biru batariz elkebaol harbatzme uv aldek ortola, ke barrate hanemvobaol uv Belgia. Kuti: Sumait biru aipatza taro-nozkotiako Beneluxuv, etaleduntz britaniu hai unviat iantapi.
De Biergrens


Kamu "Bontje" me biru aipatza. Arzerrai: hidoal Nassau ke Hertog tzortizu iroztiz ebotaliz, tu hai henzizu numerak!
De Biergrens-Bon


Biergrensu 10 metriz suruv sumatoat aldeku ortolu hektar netor unam.
Karte Biergrens


Kura la sumat, sumatoat iantapi ezpovu agupova? Hal, batua sumat ezlatuv aipatzu agupova, hidoat aipatza arvala fu-ezpovauv.
Ladeneingang


Turist akaltu hai bioat tifotosiz...
Fäße auf der Grenze


Valinal aldeak herek biatuplaka! Tu la hik kaztabat ver dauziz nom plakare biat netaldeakuv. Aunotvolebal, tu tarilenesiz. Lateva erilija, kuti, sumat uv Belgia...
Parkplatz

Diese Seite wurde automatisch erstellt mit JULIAN'S MACHSEIT Perlscript (mit Erweiterung für kurzidim.de)
zuletzt am 17.07.45 / 29.04.2021 um 12 Uhr 57